Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

CDR - Museu de la Pauma

Del margalló a la peça

Grup escolar. Fotografia de Joan Maria Ventura. Fons Museu de la Pauma.

Grup escolar. Fotografia de Joan Maria Ventura. Fons Museu de la Pauma.

L’exposició permanent està estructurada en dos àmbits temàtics ubicats en dos espais diferenciats, però units temàticament pels aspectes socials de l’activitat i per una llata o trena que comença a les escales i que fa de fil conductor.

El primer àmbit, ubicat a la planta baixa, mostra el procés que va de la planta (margalló) al teixit, i serveix d’acompanyament a les demostracions artesanals i al punt de venda.

S’explica com es feien les paumes, s’assecaven, s’embrinaven, s’escoellaven, com es feia la llata (trena) i els cordells, com es cosia, com es feien les anses i com es feien les vores. També s’explica la distribució geogràfica del margalló i d’altres oficis tradicionals que tenien el margalló com a matèria primera: granerers i pinzellers. Es poden tocar les paumes, els brins, els diferents tipus de llata i veure com s’elaboraven diversos tipus de peces.

Per a les visites concertades hi ha la possibilitat de veure una artesana treballant. També es poden comprar peces i encarregar-les.

scroll to top icon