Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Casa Museu Verdaguer

Planta baixa

Bust de Verdaguer a la planta baixa de la Casa Museu.

Bust de Verdaguer a la planta baixa de la Casa Museu.

La Casa Museu Verdaguer és una casa entre mitgeres construïda a mitjan segle XVII al carrer Major del nucli de Folgueroles. L’edifici va ser modificat diverses vegades, sobretot a la segona meitat del segle XIX, quan la casa es va dividir en dues parts i s’hi instal·laren els Verdaguer Santaló. L’entrada ens condueix a l’antiga botiga, on es guardaven els estris del camp, avui convertida en espai d’acollida. A continuació hi ha l’antiga quadra i femer, que conté l’exposició sobre la vida i l’obra de l’autor. Les vitrines mostren diverses edicions del poema èpic L’Atlàntida. Al final de la sala podem sortir a l’eixida, on creix un llorer d’un tany del que el poeta plantà a Vinyoles d’Orís, símbol de la poesia.

ṚEHWAYEJ

<p><em>Bust de Jacint Verdaguer</em>, Pere Punt&iacute; i Terra, 1936, motlle de guix.&nbsp;Casa Museu Verdaguer.</p>

<p>&nbsp;</p>
Bust de Jacint Verdaguer
Bust de Jacint Verdaguer
<p><em>Verdaguer pastoret</em>, Jaume Pahissa, s. d., oli sobre tela, 50 &times; 70 cm.&nbsp;Casa Museu Verdaguer.</p>

<p>&nbsp;</p>
Verdaguer pastoret
Verdaguer pastoret
scroll to top icon