Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Casa Museu Verdaguer

Primer pis: Cuina

Cuina amb els estris de l’època de Verdaguer.

Cuina amb els estris de l’època de Verdaguer.

Al primer pis de la Casa Museu Verdaguer, hi trobem l’àmbit domèstic de la cuina. La sala conserva l’enllosat de pedra i el parament propi de l’època: una llar de foc, un banc de càntirs de pedra, la pica i els fogons. Com a mobiliari, hi ha un banc escó, una taula, una cadira i una pastera. Pel que fa als estris, hi trobem olles, atuells de terrissa com ara plats, tupins, un llum d’oli, un cabàs, un cullerer, un ventall, una mesura, un mesuró, uns clemàstecs...

La terrassa contigua dóna a l’eixida.

ṚEHWAYEJ

<p>Banc de c&agrave;ntirs, esculpit en pedra, 58 &times; 32 &times; 100 cm.&nbsp;Casa Museu Verdaguer.</p>

<p>&nbsp;</p>
Banc de càntirs
Banc de càntirs
scroll to top icon