Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Casa Museu Verdaguer

De com el Pirineu en mans de Verdaguer va esdevenir un fil de tinta

De com el Pirineu en mans de Verdaguer va esdevenir un fil de tinta, 1997, Perejaume, oli sobre taula, 16 × 12 cm. Casa Museu Verdaguer.

 

De com el Pirineu en mans de Verdaguer va esdevenir un fil de tinta, 1997, Perejaume, oli sobre taula, 16 × 12 cm. Casa Museu Verdaguer.

 

Pintura a l’oli sobre taula preparada amb una capa de guix. Sobre un fons d’un paisatge que té una entrada de llum a l’angle superior dret, hi ha la imatge d’un personatge vestit de manera noble, que mira cap a l’espectador i que sosté un fil molt prim.

A sota hi ha la inscripció següent: «De com el Pirineu en mans de Verdaguer va esdevenir un fil de tinta». És una donació de l’artista de l’any 1998.

scroll to top icon