Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Casa Alegre de Sagrera

Pintura mural sobre la conquesta de Mèxic pels espanyols

Diego Velázquez nomena Hernán Cortés cap de l’armada, Josep Arrau i Estrada (atribuïda), principis del segle XIX, Pintura mural al tremp. Casa Alegre de Sagrera. Museu de Terrassa.

 

Diego Velázquez nomena Hernán Cortés cap de l’armada, Josep Arrau i Estrada (atribuïda), principis del segle XIX, Pintura mural al tremp. Casa Alegre de Sagrera. Museu de Terrassa.

 

Aquesta sala, anomenada Hernán Cortés, presenta pintures murals al tremp de començaments del segle XIX, atribuïdes a Josep Arrau i Estrada (Barcelona, 1774-1818). Al sostre, les pintures sobre tela, clavades a les bigues, representen el déu Mart i la deessa Ceres.

A les parets, la decoració pictòrica es desenvolupa en sis plafons amb escenes figuratives sobre la conquesta de Mèxic per Hernán Cortés. Unes llegendes escrites descriuen l’escena. Els plafons estan emmarcats per decoracions d’arquitectures i un fals marbre.

scroll to top icon