Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Casa Alegre de Sagrera

Quarto de reixa i vestíbul. Planta baixa

El quarto de reixa i el vestíbul d’entrada.

El quarto de reixa i el vestíbul d’entrada.

El quarto de reixa és el nom popular que rep l’estança destinada a sala d’estar i amb una finestra que dóna al carrer. Aquest és l’únic espai de la casa que conserva tota la decoració i el mobiliari original in situ.

La guixeries i les pintures del sostre són originals. El paviment és una reproducció de l’original de rajoles hidràuliques de la Casa Escofet, Tejera i Cia., de Barcelona.

El mobiliari és obra del prestigiós ebenista local Pere Sabater. Realitzat cap al 1888 amb fusta de xicranda, respon a la moda tapissera de l’època. Els cortinatges de les portes i finestres són originals i fan joc amb la tapisseria dels mobles.

A la sala s’exposen quadres d’artistes com Teresa Romero, Alexandre de Riquer, Melcior Domenge, Josep Ros i Coll, Tomàs Viver, entre d’altres.

Al vestíbul d'entrada, s’hi presenten obres de Pere Viver i la maqueta de la Casa Alegre per a persones amb dificultats visuals.

ṚEHWAYEJ

<p>Butaca de respecte, Pere Sabater i Armengol, <em>c.</em> 1888. Fusta de xicranda i tapisseria de vellut estampat, 52 &times; 70 &times; 77 cm.&nbsp;Casa Alegre de Sagrera. Museu de Terrassa.</p>

<p>&nbsp;</p>
Butaca de respecte, c. 1888
Butaca de respecte, c. 1888
<p><em>Pintura decorativa</em>, Pere Viver i Aymerich, 1913. Oli sobre tela, 197,5 &times; 132 cm. Fotografia de Teresa Llord&eacute;s.&nbsp;Casa Alegre de Sagrera. Museu de Terrassa.</p>

<p>&nbsp;</p>
Pintura decorativa, 1913
Pintura decorativa, 1913
scroll to top icon