Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Biblioteca-Museu Víctor Balaguer

La col·lecció de pintura i escultura del segle XIX

Aspecte que presentava la sala de la Pinacoteca a finals del segle XIX.

Aspecte que presentava la sala de la Pinacoteca a finals del segle XIX.

La Pinacoteca acull el gruix de la col·lecció fundacional de pintura, amb obres dels fons format en vida per Víctor Balaguer, i d’altres de procedents de les múltiples donacions que rebé d’artistes contemporanis.

Entre els artistes representats, hi destaquen Marià Fortuny, Ramon Martí Alsina, Joaquin Sorolla, Ramon Casas i Santiago Rusiñol. Els grans gèneres tractats són el paisatgisme, els retrats i la pintura anecdòtica, els quals es corresponen als gustos burgesos del moment.

Hi són representats també els estils artístics més significatius del moment:

  • El Romanticisme, que suposà el primer trencament amb la pintura acadèmica imperant, i que sorgí a Catalunya a mitjans del segle XIX paral·lelament al liberalisme polític.
  • El realisme, que aparegué com a contrapunt a l’idealisme propi del Romanticisme i que es desenvolupà a Catalunya al tercer quart del segle XIX. Fou l’època de la pintura de plein air i la pintura al natural, tècnica que afavorí l’aparició dels tubs d’oli. El paisatgisme català adquirí una gran rellevància.
  • El simbolisme, que significà a Catalunya un primer pas cap al modernisme. Els simbolistes, que reivindicaven la imaginació poètica i l’elevació espiritual, van buscar la inspiració en motius literaris, mitològics o històrics, sovint amb la dona com a protagonista.

ṚEHWAYEJ

<p><em>La bellesa dominant la for&ccedil;a</em>, Venanci Vallmitjana, 1886. Guix, 186&times;79&times;125 cm.&nbsp;Biblioteca-Museu V&iacute;ctor Balaguer.</p>
La bellesa dominant la força
La bellesa dominant la força
<p><em>Mar tempestu&oacute;s</em>, Ramon Mart&iacute; i Alsina, entre 1875 i 1884. Oli sobre tela, 137&times;239 cm.&nbsp;Biblioteca-Museu V&iacute;ctor Balaguer.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Mar tempestuós
Mar tempestuós
<p><em>Tarda de pluja</em>, tamb&eacute; anomenada <em>El porxo del jard&iacute;</em>, Santiago Rusi&ntilde;ol, 1889. Oli sobre tela, 124&times;68,5 cm. Biblioteca-Museu V&iacute;ctor Balaguer.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Tarda de pluja
Tarda de pluja
scroll to top icon