Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Biblioteca-Museu Víctor Balaguer

L’art del barroc. El dipòsit del Museu del Prado

El dipòsit d’obres provinents del Prado es remunta als primers anys d’obertura del museu.

El dipòsit d’obres provinents del Prado es remunta als primers anys d’obertura del museu.

La Biblioteca-Museu Balaguer es va inaugurar el 1884. No sols s’hi exhibia la col·lecció propietat del fundador, sinó també un conjunt significatiu de pintura barroca cedida en dipòsit pel Museu del Prado d’El Greco, Ribera i Rubens. És un dels dipòsits històrics del Prado, dels més antics que es coneixen, amb el qual Balaguer va aconseguir donar el més alt nivell al seu particular projecte cultural.

En el conjunt barroc que s’exhibeix, hi són representades l’escola castellana i andalusa, i en menor mesura la flamenca i la italiana. Les obres es distribueixen en quatre grans àmbits temàtics: la pintura religiosa, el retrat noble, els mites i les al·legories, i la natura (que també inclou natura morta). S’ofereix, doncs, una panoràmica força completa de l’art dels segles XVII i XVIII.

El Barroc és l’època del sentiment. Hi apareixen actituds molt dinàmiques, rostres i gestos molt expressius, i composicions complexes amb volums i profunditats i contrastos de llum i ombra. Les composicions grandioses, amb personatges vestits ricament en al·legories religioses o mitològiques, i les grans escenes de cort o de batalla són els exemples més evidents de l’art del barroc.

ṚEHWAYEJ

<p><em>Andr&ograve;meda encadenada</em>, Peter Paulus Rubens, 1634. Oli sobre tela, 193&times;104 cm.&nbsp;Dip&oacute;sit del Museu del Prado.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Andròmeda encadenada
Andròmeda encadenada
<p><em>La Sagrada Fam&iacute;lia amb santa Anna i sant Joan</em>, Dom&iacute;nikos Theotok&oacute;poulos, dit el Greco, 1595-1600. Oli sobre tela, 107&times;69cm. Dip&ograve;sit del Museu del Prado.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
La sagrada família amb santa A
La sagrada família amb santa Anna i sant Joan
scroll to top icon