Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Visitmuseum d ijjen l aḍat walabuḍḍa ẓẓayes i tuṛistat i tehtamman s ṭṭaqafa d l'irt. Lmubaḍaṛa ya i tegga Lwakala n Katalunya n L'irt Ṭṭaqafi texs atiṛi ḍijjen enneɣni i γiṣita n rmetḥef. Ṭṭejja amṣexḍam aḍikemmer abṛid ennes ak can lmuḥtawayat s waṭṭas n iwaṛen u ad istemteɛ s can lxiyaṛat ṛa'iṣiyya ḍi kur metḥef s ijjen furma mfesla u ak ijjen ljawḍa ṭṭameqṛant.

Visitmuseum ḍayes ijjen lɛerd ḍaquḍad x rmuwaṣafat n rmetḥef, d ijjen ḍḍuṛa ḍi ṣalat lmawaḍiɛiyya timezʷuṛa d ijjen nnedṛa mfesla x ṛeḥwayej i ɣa yeǧa ijjen l'ahammiyya ṭṭameqṛant. Appa ya ṭṭic uṛad can lmeɛlumat pṛatik x rmetḥef, d linkat ḥenja atesned ktar niɣ ḥenja atkumpartad ṭṭajṛiba ennec ḍi aṛṛiẓuyat l'ijtimaɛiyya.

scroll to top icon