Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

125 anys del Cau Ferrat. La construcció d'un ideal (1894-2019)

Santiago Rusiñol al Parque del Retiro de Madrid

Autor desconegut

Santiago Rusiñol al Parque del Retiro de Madrid, s.d.

Còpia moderna

Institut Amatller d'Art Hispànic - Arxiu Mas, Barcelona

scroll to top icon