Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

125 anys del Cau Ferrat. La construcció d'un ideal (1894-2019)

Taller d'Antoni Fabrés a París

Autor desconegut

Taller d’Antoni Fabrés a París, 1894

Còpia moderna

Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona. Biblioteca Joaquim Folch i Torres

scroll to top icon