Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

125 anys del Cau Ferrat. La construcció d'un ideal (1894-2019)

Santiago Rusiñol al Cau Ferrat amb l’impressor Víctor Oliva, el fotògraf Adolf Mas i el guardià del Cau Genís Muntané

Adolf Mas i Ginestà (Solsona, 1860 – Barcelona, 1936)

Santiago Rusiñol al Cau Ferrat amb l’impressor Víctor Oliva, el fotògraf Adolf Mas i el guardià del Cau Genís Muntané, 1909

Còpia moderna

Institut Amatller d'Art Hispànic - Arxiu Mas, Barcelona

scroll to top icon