Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

125 anys del Cau Ferrat. La construcció d'un ideal (1894-2019)

Castell de Centelles

Santiago Rusiñol i Prats (Barcelona, 1861 – Aranjuez, 1931)

Castell de Centelles, 1882

Tinta sobre paper

Centre Excursionista de Catalunya, Barcelona

scroll to top icon