Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

125 anys del Cau Ferrat. La construcció d'un ideal (1894-2019)

Cap de grua

Francesc Llorens i Riu (1864–1925)

Cap de grua, 1881

Llapis carbó sobre paper

Centre Excursionista de Catalunya, Barcelona

scroll to top icon