Cercador de musèus

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

Euterpe

<p><strong><span style="font-weight: 400;">Mosaic amb la representaci&oacute; d&rsquo;Euterpe, musa de la m&uacute;sica, segle II dC, </span><em><span style="font-weight: 400;">opus vermiculatum</span></em><span style="font-weight: 400;">&nbsp;sobre rajol

Mosaic amb la representació d’Euterpe, musa de la música, segle II dC, opus vermiculatum sobre rajol

Mosaic que representa Euterpe, musa de la música, descobert a la vil·la romana dels Munts (Altafulla).

Mostra un bust femení amb aulos o doble flauta i plomall, atributs d’Euterpe, una de les nou muses. Realitzat en opus vermiculatum, el mosaic està inserit en una peça de ceràmica que li fa de suport i, al mateix temps, de marc. La factura d’aquesta peça és tècnicament impecable i mostra un art magnífic, potser atribuïble estilísticament a un taller del centre d’Itàlia.

scroll to top icon