Cercador de musèus

Museu de la Música de Barcelona

Gamelan d’Indonèsia

<p>Gamelan Gong Kebyar. Va participar a l&rsquo;Expo&nbsp;92 de Sevilla. El museu exposa nom&eacute;s una part del conjunt de 31 instruments. &copy;&nbsp;Museu de la M&uacute;sica. Foto: Rafael Vargas</p>

Gamelan Gong Kebyar. Va participar a l’Expo 92 de Sevilla. El museu exposa només una part del conjunt de 31 instruments. © Museu de la Música. Foto: Rafael Vargas

La cultura musical d’Indonèsia gira al voltant del gamelan, conjunt d’instruments de percussió en què els sons metàl·lics dels gongs estableixen una jerarquia piramidal sota el domini d’un gong sobirà. En un sistema pentatònic, el temps i els intervals se supediten a una cosmologia entre els diferents tipus d’instruments i la veu, sovint amb imitacions de la natura i al servei de finalitats espirituals. El museu en té un exemplar per tocar a la sala d’interactius.

VIDEO

scroll to top icon