Cercador de musèus

Museu de la Música de Barcelona

Fagot Vidal

<p>Fagot Andr&eacute;s Vidal (Barcelona), 1850-1900. &copy;&nbsp;Museu de la M&uacute;sica. Foto: Gabriel Serra</p>

Fagot Andrés Vidal (Barcelona), 1850-1900. © Museu de la Música. Foto: Gabriel Serra

A més d’Adolphe Sax a Bèlgica, a Barcelona Andrés Vidal va experimentar també en la construcció amb metall del fagot, instrument de registre greu de llengüeta doble, tradicionalment fet de fusta. Si bé l’exemplar construït per Vidal que es conserva al museu va ser un model amb bones prestacions, alguns problemes en la patent van truncar el futur d’aquest instrument.

scroll to top icon