Cercador de musèus

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona

Urna d’incineració de ceràmica a mà

<p>Urna d&rsquo;incineraci&oacute;, necr&ograve;polis Pi de la Lliura (Vidreres, la Selva), bronze final, 1100-850 aC</p>

Urna d’incineració, necròpolis Pi de la Lliura (Vidreres, la Selva), bronze final, 1100-850 aC

Les tombes de la necròpolis contenen l’urna cinerària, quasi sempre decorada i coberta amb una tapadora, ambdues de ceràmica. Molt poques tenen aixovar funerari. S’ha documentat una mortalitat infantil i juvenil molt alta en aquest lloc.

scroll to top icon