Cercador de musèus

Ecomusèu Cò de Joanchiquet (Vilamòs)

Les golfes

<p><strong><span style="font-weight: 400;">Abans que es constru&iuml;ssin les xemeneies, el fum inundava les golfes de les cases. D&rsquo;aqu&iacute; que rebessin el nom d&rsquo;</span><em><span style="font-weight: 400;">humarau</span></em></strong>.</p>

Abans que es construïssin les xemeneies, el fum inundava les golfes de les cases. D’aquí que rebessin el nom d’humarau.

L’humarau, o golfes, és l’espai de la casa situat sota la teulada. A Çò de Joanchiquet està format per dos espais diferenciats, l’un corresponent al primitiu habitatge de la família, i l’altre (el més gran), a la residència que es va bastir al segle XVIII. S’accedeix a tots dos espais per l’escala principal de l’edifici, que quedava tancada habitualment a les cases araneses per una porta al tram de l’escala cap al primer pis i una altra porta del primer pis cap a l’humarau.

Les golfes complien principalment dues funcions: d’una banda, eren el lloc on es conservaven diversos productes necessaris per a l’alimentació de la família; i de l’altra, servien com a dipòsit o magatzem de tots aquells mobles i estris que ja no s’utilitzaven.

Durant l’hivern, aquest espai també s’aprofitava per eixugar-hi la roba i per assecar-hi les pinyes de panís.

A les golfes trobem l’humaralet. Es tracta d’un petit espai tancat on hi ha el colomer per als coloms que servien d’aliment a la família. Els coloms sortien a fora per una petita llosa foradada col·locada a la teulada de l’humaralet.

OBJÈCTES

<p><strong><span style="font-weight: 400;">Els cereals que es cultivaven a l&rsquo;Aran eren, entre altres, el blat, l&rsquo;ordi, la civada, el fajol i el s&egrave;gol</span></strong>.</p>
Hucha (caixa de núvia)
Hucha (caixa de núvia)
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Generalment, els bous treballaven per parelles i subjectes a un jou</span></strong></p>
Patins
Patins
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Els patins eren utilitzats de la primavera a la tardor. A l&rsquo;hivern, les seves caracter&iacute;stiques no permetien fer-los servir</span></strong>.</p>
Patí de caixa
Patí de caixa
scroll to top icon