מוצא מוזיאון

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

Llàntia amb màscara teatral

<p><strong><span style="font-weight: 400;">Ll&agrave;ntia amb representaci&oacute; d&rsquo;una m&agrave;scara teatral a la nansa, finals segle I dC - segle II dC, bronze, 21 &times; 11 &times; 27 cm</span></strong>.</p>

Llàntia amb representació d’una màscara teatral a la nansa, finals segle I dC - segle II dC, bronze, 21 × 11 × 27 cm.

Llàntia de bronze d’un taller itàlic procedent de la vil·la romana de la Llosa (Cambrils).
Llum d’oli d’un sol bec amb un orifici per a la metxa i un altre, al cos central, per omplir el dipòsit. Destaca per la nansa decorada amb la representació d’una esplèndida màscara teatral, motiu força recurrent a tot l’imperi Romà.
Formaria part del mobiliari de bronze d’aquesta important vil·la del territori de Tàrraco.

scroll to top icon