Buscador de museos

Museo de la Música de Barcelona

Tenora Toron de Pep Ventura

<p>Tenora Andreu Toron (Perpiny&agrave;), 1854-1900. &copy;&nbsp;Museu de la M&uacute;sica. Foto: : Sara Guastev&iacute;</p>

Tenora Andreu Toron (Perpinyà), 1854-1900. © Museu de la Música. Foto: : Sara Guasteví

El conjunt d’instruments de la cobla de sardanes és hereu d’antigues tradicions, i va rebre un gran impuls vers el 1850. En aquestes dates, s’hi incorporà la tenora, fruit de la col·laboració del músic Pep Ventura i del constructor Andreu Toron.

scroll to top icon