Museum search

Mataró Museum. Can Serra

Mataró ciutat mediterrània: Vers la conquesta de les llibertats (segle XX fins a l’actualitat)

<p>Matar&oacute; ciutat mediterr&agrave;nia</p>
<p>MdM. Foto: Eusebi Escarpenter</p>

Mataró ciutat mediterrània

MdM. Foto: Eusebi Escarpenter

El pas del segle XIX al XX va venir marcat per una gran inestabilitat política que submergí el país en un ambient de desconfiança i de confrontació. Al segle XX, mentre les guerres europees van repercutir aquí amb un cert benefici econòmic, les dictadures i les guerres en territori espanyol no van fer més que ferir profundament la societat mataronina i la catalana en general. L’arribada de la democràcia, els nous fluxos migratoris, el redreçament econòmic, el creixement urbanístic, la recuperació del front marítim i la construcció del port, la dotació d’equipaments públics i la recuperació del patrimoni han situat de nou la ciutat com una de les capitals catalanes amb una personalitat que la fa única: Mataró és ciutat emprenedora, és ciutat mediterrània i és ciutat que recupera i difon el seu passat per fixar el rumb del seu futur.

OBJECTS

<p>Eliseu Masafrets, light bulb glazier at the Glass Oven, 1947</p>
<p>Photo: Santi Carreras i Sajaloli</p>
<p>Matar&oacute; Municipal Archive / Carreras Collection</p>
Photograph of the Glass Oven
Photograph of the Glass Oven
scroll to top icon