Museum search

Mataró Museum. Can Serra

Mataró ciutat mediterrània: La tradició i el mestratge (del segle V al segle XVII)

<p>Matar&oacute; ciutat mediterr&agrave;nia <br />MdM. Foto: Eusebi Escarpenter</p>

Mataró ciutat mediterrània
MdM. Foto: Eusebi Escarpenter

Si bé Mataró i Catalunya en general van viure una dilatada època de crisi, iniciada al segle V amb la caiguda de l’Imperi romà, cap al segle X s’albirà un panorama més optimista, amb homes i dones que repoblaren territoris erms per fer-los rendibles.

La possibilitat de produir més enllà de la subsistència va permetre la recuperació d’un comerç incipient, que, juntament amb altres factors com la proximitat del mar i la reorganització social i política de la comunitat, situaren Mataró en un procés imparable de creixement i consolidació dins del conjunt del territori català.


En unes centúries, la tradició i el mestratge, juntament amb el coratge i la iniciativa, arrelaren com a trets definidors dels mataronins de l’època moderna.

OBJECTS

<p>Fragment of a glass vessel with the inscription &ldquo;Petrus&rdquo;</p>
<p>Photo: Museum of Matar&oacute;</p>
Fragment of a glass vessel
Fragment of a glass vessel
<p>Blue ceramic plate from Catalonia</p>
<p>17<sup>th</sup> century</p>
<p>From Pla&ccedil;a Gran in Matar&oacute;</p>
<p>Photo: Museum of Matar&oacute;</p>
Blue ceramic plate from Catalo...
Blue ceramic plate from Catalonia
scroll to top icon