Museum search

Mataró Museum. Can Serra

Iluro, ciutat romana: Vida privada

<p class="Normal1" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">Iluro, ciutat romana</p>
<p class="Normal1" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">MdM. Foto: Eusebi Escapenter</p>

Iluro, ciutat romana

MdM. Foto: Eusebi Escapenter

Ser ciutadà romà era un privilegi. Se li reconeixien una sèrie de drets públics i privats que li permetien aspirar a una bona posició social: el ciutadà romà podia fer política, exercir càrrecs públics i tenir propietats. Aquesta condició privilegiada feia difícil que es pogués separar la vida privada de l’activitat pública.

La casa romana benestant (domus) era on residia la família, però també el lloc on el propietari podia rebre amics i clients. A Iluro les domus es concentraven a les illes de cases (insulae) properes al decumanus maximus. Fins ara se n’han trobat restes de tres: una als voltants de la plaça Gran, una altra a l’illa de Can Cruzate i la tercera al carrer de la Palma.

D’altra banda, una part important de la població residia en pisos o altells construïts damunt dels seus negocis o indústries formant illes. Eren les cases urbanes populars, precursores de les nostres vivendes actuals, un exemple és la taberna situada al carrer d’en Pujol, 43-45, identificada com un bar (thermopolium), damunt del qual s'hi aixecarien una o més plantes amb apartaments i estances de diferents mides.

OBJECTS

<p>Sculpture of a boy with bird, <em>c.</em> 1<sup>st</sup> &ndash; 2<sup>nd</sup> centuries AD</p>
<p>Marble from Paros</p>
<p>23 x 19 x 12&nbsp;cm</p>
<p>From number 12, Carrer de Sant Crist&ograve;for</p>
<p>Photo: Eusebi Escarpenter. Museum of Matar&oacute;</p>
Sculpture of a boy with bird
Sculpture of a boy with bird
<p>Krater, jar and vessel made of glazed ceramic, 1<sup>st</sup> century AD</p>
<p>Photos: Ramon Manent. Museum of Matar&oacute;</p>
Table crockery
Table crockery
scroll to top icon