Museum search

Mataró Museum. Can Serra

Iluro, ciutat romana: Iluro, urbs et ager

<p class="Normal1" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">Iluro, ciutat romana</p>
<p class="Normal1" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">MdM. Foto: Eusebi Escapenter</p>

Iluro, ciutat romana

MdM. Foto: Eusebi Escapenter

Les ciutats romanes les integren dues parts: la urbs i l’ager o territorium. El nucli urbà o urbs d’Iluro, localitzat al cor de la Mataró actual, era el centre administratiu, comercial i religiós de la ciutat, des d’on s’administrava un territori molt més extens, l’anomenat ager o territorium. Fou en aquest espai (entre les rieres de Teià i de Caldes d’Estrac i flanquejat per la Serralada Litoral) on es desenvolupà la principal activitat econòmica d’Iluro, el conreu de la vinya i l’elaboració i el comerç del vi, gràcies a la seva proximitat al mar i a importants eixos de comunicació terrestres, com les vies Augusta i Sèrgia.

El territorium d’Iluro l’ocuparen nombrosos establiments rurals de tipologies diverses, entre els quals destaquen, les cases de camp (villae). Aquestes vil·les, de diferents dimensions i abasts, tenien dues àrees ben diferenciades: la pars urbana, destinada a la residència permanent o temporal dels propietaris, i la pars rustica, on se situaven els espais industrials, artesanals i de producció, els magatzems i també els habitatges de treballadors i esclaus. A la perifèria immediata d’Iluro (suburbium) hi trobem algunes de les vil·les més notables del territori, com la de Torre Llauder, o la de Can Rafart.

OBJECTS

<p>Mill, 1<sup>st</sup> century AD</p>
<p>Volcanic rock</p>
<p>48 x 56&nbsp;cm</p>
<p>Can Majoral</p>
<p>Photo: Eusebi Escarpenter. Museum of Matar&oacute;</p>
Mill
Mill
<p>Roman villa of Torre Llauder, in Clos Archaeology. Museum of Matar&oacute;</p>
<p>Photo: Ramon Manent Museum of Matar&oacute;</p>
Roman villa of Torre Llauder
Roman villa of Torre Llauder
scroll to top icon