Museum search

Mataró Museum. Can Serra

Iluro, ciutat romana: Iluro, municipi de ciutadans romans

<p class="Normal1" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">Iluro, ciutat romana</p>
<p class="Normal1" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">MdM. Foto: Eusebi Escapenter</p>

Iluro, ciutat romana

MdM. Foto: Eusebi Escapenter

Les lluites civils del segle I aC provocaren el final de la República romana. A finals de segle, Octavi August instaurà un sistema de govern dirigit per una persona, el princeps. Amb l’ajuda d’un senat fet a mida i amb el suport de bona part de la població, August fonamentà el seu poder en el control de l’exèrcit, en un immens patrimoni i en el seu propi prestigi (auctoritas). El nou règim conservà les velles institucions de la República, com el senat, alhora que va crear noves formes d’administració, que li facilitaren el control de l’Imperi.

Com les altres ciutats romanes, Iluro disposava d’un sistema d’organització municipal, els magistrats, constituït per personatges locals poderosos i influents. L’escriptor romà Plini el Vell (23-79 dC) qualificà Iluro de “municipi de ciutadans romans” (oppidum civium romanorum). Darrerament, els investigadors tendeixen a situar la municipalització de la ciutat en època de l’emperador August.

OBJECTS

<p>Tombstone with inscription, 1<sup>st</sup> century AD</p>
<p>Marble</p>
<p>From La Riera</p>
<p>Photo: Museum of Matar&oacute;</p>
Tombstone of Lucius Marcius Op...
Tombstone of Lucius Marcius Optatus
<p>Portrait of Faustina Minor, second half of the 2<sup>nd</sup> century AD</p>
<p>Carrara marble from Luni</p>
<p>From Torre Llauder</p>
<p>Photo: Museum of Matar&oacute;</p>
Portrait of Faustina
Portrait of Faustina
scroll to top icon