Museum search

Mataró Museum. Can Serra

Iluro, ciutat romana: Conquesta i romanització. La fundació d’Iluro (s. I aC)

<p class="Normal1" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">Iluro, ciutat romana</p>
<p class="Normal1" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">MdM. Foto: Eusebi Escapenter</p>

Iluro, ciutat romana

MdM. Foto: Eusebi Escapenter

L’arribada dels romans a la península Ibèrica es produí en el marc de la Segona Guerra Púnica. L’any 218 aC el general Gneu Corneli Escipió desembarcà a Empúries per tallar els subministraments a les tropes d’Hanníbal que lluitaven a la península itàlica. Després de la victòria, Roma va decidir iniciar la conquesta d’Hispània.

La romanització fou un llarg procés de canvis  impulsats pels romans per imposar la seva cultura i les estructures de poder a la població indígena. A la Laietània, els trets fonamentals foren la colonització de la plana litoral, la implantació de la fiscalitat a partir d’un cadastre, la introducció d’un nou model d’explotació del territori basat en la indústria vitivinícola i la creació de nous centres urbans.

Amb la fundació d’Iluro, vers 80-70 aC, culminà el procés de romanització a la Laietània. Iluro fou fundada de nova planta en un petit promontori on avui hi ha el nucli antic de la ciutat de Mataró. L’extensió de la població era d’unes 7 hectàrees, amb un urbanisme ben planificat a partir d’una retícula urbana regular, amb carrers perpendiculars que delimitaven illes de cases envoltades per una muralla.

OBJECTS

<p>Akroterion used in the sewer system of the <em>cardo maximus</em> found during the excavations at number 12, Carrer de Sant Crist&ograve;for</p>
<p>Photo: Museum of Matar&oacute;</p>
Akroterion, 1st to 2nd century...
Akroterion, 1st to 2nd century AD
<p>Close-up of the ritual scene on a ceramic base, 1<sup>st</sup> century BC</p>
<p>Earthenware</p>
<p>Photo: Museum of Matar&oacute;</p>
Base decorated with a ritual s...
Base decorated with a ritual scene
scroll to top icon