Cercador de museus

Terracotta Museu de ceràmica

Rajola “de vano”

<p>Rajola &ldquo;de vano&rdquo;. Cara vista decorada amb un seguit de l&iacute;nies incises convergents en un punt que recorden un ventall.</p>

Rajola “de vano”. Cara vista decorada amb un seguit de línies incises convergents en un punt que recorden un ventall.

La rajoleria elabora objectes destinats a la construcció. Són productes que ens acosten a unes formes de vida vinculades a un món que cerca la fortalesa i la solidesa de les coses, pensats per a fer front a les inclemències del temps, a les patacades dels animals o a l’excés de pes. L’obra pròpia de rajoleria es caracteritza per les seves formes quadrades i rectangulars, de gruixos variables i sense cap tipus de decoració; quan n’hi ha, cas del cairó d’era o les rajoles anomenades “de vano”, és per complir una tasca estrictament funcional.

scroll to top icon