Cercador de museus

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

Ponderal de balança

<p><strong><span style="font-weight: 400;">Ponderal de balan&ccedil;a amb la representaci&oacute; d&rsquo;una divinitat femenina, segle II dC, n</span><span style="font-weight: 400;">ucli de plom revestit de bronze, 37&nbsp;&times; 20 &times; 14 cm, 38kg&

Ponderal de balança amb la representació d’una divinitat femenina, segle II dC, nucli de plom revestit de bronze, 37 × 20 × 14 cm, 38kg&

Contrapès d’una balança romana descobert a la zona portuària de Tàrraco, on es devia utilitzar per controlar les mercaderies a l’arribada o sortida de la ciutat.
Amb un pes excepcional de 38 kg, aquest contrapès és, fins ara, el més gran de tots els coneguts al món romà. Pertanyeria a una gegantina balança de braços, capaç de pesar càrregues de fins a 1.500 kg o més.
La divinitat podria representar Aequitas (Equitat), deessa del comerç just i dels comerciants honestos.

scroll to top icon