Cercador de museus

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

Les vil·les urbanes

<p><strong><span style="font-weight: 400;">Vista de la sala dedicada a les vil&middot;les urbanes de T&agrave;rraco</span></strong>.</p>

Vista de la sala dedicada a les vil·les urbanes de Tàrraco.

Per a la societat romana, el concepte de vil·la era sinònim de vida feliç, plena de luxes i lliure dels deures quotidians. Les grans vil·les, l’element més característic de les quals era la inclusió de jardins i parcs dins el conjunt residencial, es guarnien amb una gran profusió d’estàtues de tot tipus. Aquest marc sumptuós era exclusiu d’uns pocs privilegiats. Els qui havien aconseguit una certa prosperitat econòmica desitjaven participar dels luxes dels patricis i imitaven les seves cases urbanes i les seves vil·les. Els elements arquitectònics es reproduïen a petita escala, de manera que la decoració escultòrica s’havia d’adaptar a l’espai disponible.

La decoració de les cases és bastant homogènia, i es repeteixen els mateixos prototipus grecs copiats, que servien d’adornament. S’observa una especial predilecció per certs temes: Apol·lo, Venus, Diana, nimfes i, sobretot, Bacus i els seus acompanyants.

A Tarragona, s’han localitzat diverses domus, algunes de les quals són d’una notable sumptuositat. Especialment rellevants són les troballes als terrenys ocupats antigament pel suburbi portuari de Tàrraco. Cap d’aquestes domus és visitable. En aquesta sala, però, podem contemplar algunes de les escultures i mosaics que les decoraven.

 

OBJECTES

<p><span style="font-weight: 400;">Escultura amb la representaci&oacute; de Bacus coper, m</span><span style="font-weight: 400;">itjan </span><span style="font-weight: 400;">segle II dC, </span><span style="font-weight: 400;">marbre blanc, 120&nbsp;cm&lt;
Bacus coper
Bacus coper
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Escultura de bronze coneguda popularment com </span><em><span style="font-weight: 400;">El Negret</span></em><span style="font-weight: 400;">, segles I-II dC, b</span><span style="font-weight: 400;">ronze,&nbsp;8
Lampadari antropomorf
Lampadari antropomorf
scroll to top icon