Cercador de museus

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

Tarragona

<p><strong><span style="font-weight: 400;">Edifici del <em>Museu Arqueol&ograve;gic de Tarragona</em> a la pla&ccedil;a del Rei</span></strong></p>

Edifici del Museu Arqueològic de Tarragona a la plaça del Rei

El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona és el més antic de Catalunya en la seva especialitat. Format durant la primera meitat del segle XIX, ha estat, des dels seus orígens, el centre de recuperació i conservació del patrimoni arqueològic de Tarragona i de la seva àrea d’influència.
La importància històrica i monumental de la ciutat romana de Tàrraco, capital de la Hispània Citerior, i dels jaciments arqueològics de la seva rodalia, ha proporcionat al museu una important i rica col·lecció de materials arqueològics que il·lustren el procés de romanització de la península Ibèrica.

Si bé algunes de les peces que actualment formen part del museu provenen de col·leccions dels segles XVI, XVII i XVIII, la major part dels fons han estat recuperats els últims 150 anys com a conseqüència de la construcció del port modern i, més recentment, de l’extraordinari creixement urbanístic de la ciutat.

ÀMBITS

<p><strong><span style="font-weight: 400;">Vista de la Sala I, amb un tram de muralla conservat </span><em><span style="font-weight: 400;">in situ </span></em><span style="font-weight: 400;">i una selecci&oacute; d&rsquo;epigrafia</span></strong>.</p>
Muralla romana – Epigrafia
Muralla romana – Epigrafia
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Sala II amb elements constructius i decoratius dels principals edificis p&uacute;blics de T&agrave;rraco</span></strong>.</p>
Arquitectura romana
Arquitectura romana
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Sala dedicada als mosaics de T&agrave;rraco i del seu territori</span></strong>.</p>
Mosaic romà
Mosaic romà
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Vista de la sala dedicada als objectes de la vida quotidiana</span></strong>.</p>
Els objectes d’ús quotidià
Els objectes d’ús quotidià
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Vista de la sala dedicada a T&agrave;rraco i el mar</span></strong>.</p>
Tàrraco i el mar
Tàrraco i el mar
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Vista general de la sala dedicada a l&rsquo;escultura romana a T&agrave;rraco</span></strong>.</p>
L’escultura romana
L’escultura romana
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Vista de la sala dedicada a la seu de l&rsquo;<em>Schola del Collegium Fabrum</em></span></strong>.</p>
L’Schola del Collegium Fabrum
L’Schola del Collegium Fabrum
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Vista de la sala dedicada a les vil&middot;les urbanes de T&agrave;rraco</span></strong>.</p>
Les vil·les urbanes
Les vil·les urbanes
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Vista de la sala dedicada a l&rsquo;&agrave;mbit funerari a T&agrave;rraco</span></strong>.</p>
L’escultura funerària
L’escultura funerària
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Vista de la sala dedicada als elements constructius i decoratius de la vil&middot;la romana dels Munts (Altafulla).</span></strong></p>
El poblament rural: els Munts i el territori de Tàrraco
El poblament rural: els Munts i el territori de Tàrraco

OBJECTES

<p><strong><span style="font-weight: 400;">Detall de les restes </span><em><span style="font-weight: 400;">in situ</span></em><span style="font-weight: 400;"> de la muralla roman. </span></strong></p>
Tram de muralles
Tram de muralles
<p><span style="font-weight: 400;">Pedestal del Geni de la Col&ograve;nia T&agrave;rraco, segle II dC, marbre de Luni-Carrara, 32 &times; 59 &times; 15 cm.</span></p>
Pedestal d’estàtua
Pedestal d’estàtua
<p><span style="font-weight: 400;">Fragment de crater monumental amb Bacus i Sil&egrave;, segle II dC, marbre, 51 &times; 176 &times; 58 cm.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span></p>
Crater monumental
Crater monumental
<p><strong><span style="font-weight: 400;"><em>Clipeus</em> amb la representaci&oacute; de la divinitat de J&uacute;piter-Amm&oacute;, segle I dC, marbre de</span> <span style="font-weight: 400;">Luni-Carrara, 120 cm de di&agrave;metre</span></strong></p>
Medalló monumental
Medalló monumental
<p><span style="font-weight: 400;">Toracat procedent del teatre rom&agrave; de T&agrave;rraco, segles I-II dC, </span><span style="font-weight: 400;">&egrave;poca altimperial, marbre de</span> <span style="font-weight: 400;">Luni-Carrara, 174 &times; 80 x
Toracat
Toracat
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Detall de l&rsquo;emblema central del mosaic de la Medusa, segles II-III dC, </span><em><span style="font-weight: 400;">opus vermiculatum</span></em><span style="font-weight: 400;">, 1,92 &times; 4,67 m (emblema,
Mosaic de la Medusa
Mosaic de la Medusa
<p><span style="font-weight: 400;">Fragment de paviment amb inscripci&oacute; de benvinguda, segles I aC - I dC, </span><em><span style="font-weight: 400;">opus signinum</span></em><span style="font-weight: 400;"> i inscripci&oacute; en tessel&middot;les,
Mosaic amb inscripció de benvi...
Mosaic amb inscripció de benvinguda
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Ll&agrave;ntia amb representaci&oacute; d&rsquo;una m&agrave;scara teatral a la nansa, finals segle I dC - segle II dC, bronze, 21 &times; 11 &times; 27 cm</span></strong>.</p>
Llàntia amb màscara teatral
Llàntia amb màscara teatral
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Ponderal de balan&ccedil;a amb la representaci&oacute; d&rsquo;una divinitat femenina, segle II dC, n</span><span style="font-weight: 400;">ucli de plom revestit de bronze, 37&nbsp;&times; 20 &times; 14 cm, 38kg&
Ponderal de balança
Ponderal de balança
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Cep de plom d&rsquo;una &agrave;ncora decorada amb motius simb&ograve;lics en relleu, plom, 9 &times; 66 &times; 10,5&nbsp;cm</span></strong>.</p>
Cep d’àncora
Cep d’àncora
<p><span style="font-weight: 400;">Retrat de l&rsquo;emperador Marc Aureli, segle II dC, marbre de&nbsp;Luni-Carrara, 29 &times; 26 &times;</span> <span style="font-weight: 400;">25,5&nbsp;cm.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span></p>
Marc Aureli
Marc Aureli
<p><span style="font-weight: 400;">Petita est&agrave;tua de Venus, localitzada al teatre rom&agrave; de Tarragona, segle II dC,</span> <span style="font-weight: 400;">marbre de&nbsp;Luni-Carrara, </span><span style="font-weight: 400;">18,5 &times; 8,5 x&n
Venus del teatre
Venus del teatre
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Bust &mdash;probablement funerari&mdash; amb el retrat d&rsquo;una dama tarraconense desconeguda, segle II dC, marbre de Luni-Carrara, 33 &times; 19 &times; 26,5&nbsp;cm.<br /></span></strong></p>
Dama desconeguda
Dama desconeguda
<p><span style="font-weight: 400;">Cap amb la representaci&oacute; de la deessa Minerva, segle II dC, marbre blanc, </span><span style="font-weight: 400;">44,</span><span style="font-weight: 400;">5 &times; 21,6 &times;</span>&nbsp;25,5&nbsp;cm</p>
Minerva
Minerva
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Retrat amb la representaci&oacute; de l&rsquo;emperador Claudi, segle I dC, m</span><span style="font-weight: 400;">arbre blanc, 30 </span><span style="font-weight: 400;">&times;&nbsp;20 &times; 24,5&nbsp;cm</spa
Claudi
Claudi
<p><span style="font-weight: 400;">Escultura amb la representaci&oacute; de Bacus coper, m</span><span style="font-weight: 400;">itjan </span><span style="font-weight: 400;">segle II dC, </span><span style="font-weight: 400;">marbre blanc, 120&nbsp;cm&lt;
Bacus coper
Bacus coper
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Escultura de bronze coneguda popularment com </span><em><span style="font-weight: 400;">El Negret</span></em><span style="font-weight: 400;">, segles I-II dC, b</span><span style="font-weight: 400;">ronze,&nbsp;8
Lampadari antropomorf
Lampadari antropomorf
<p><span style="font-weight: 400;">Escultura amb representaci&oacute; d&rsquo;un togat, segle I aC, pedra del M&egrave;dol/sold&oacute;, 154 &times; 52 &times; 44&nbsp;cm.</span></p>
Togat
Togat
<p><span style="font-weight: 400;">Sarc&ograve;fag amb la representaci&oacute; del rapte de Pros&egrave;rpina, segles II-III dC, pedra del Procon&egrave;s, 66 &times; 186 &times; 57&nbsp;cm</span>.</p>
Sarcòfag del rapte de Prosèrpi...
Sarcòfag del rapte de Prosèrpina
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Mosaic amb la representaci&oacute; d&rsquo;Euterpe, musa de la m&uacute;sica, segle II dC, </span><em><span style="font-weight: 400;">opus vermiculatum</span></em><span style="font-weight: 400;">&nbsp;sobre rajol
Euterpe
Euterpe
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Est&agrave;tua amb la representaci&oacute; del jove Ant&iacute;nous, segle II dC, m</span><span style="font-weight: 400;">arbre blanc, 98 </span><span style="font-weight: 400;">&times; 30 &times; 18&nbsp;cm&nbsp;
Antínous
Antínous
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Mosaic dels Peixos, trobat a la vil&middot;la de Cal&middot;l&iacute;polis, segle III dC, </span><em><span style="font-weight: 400;">opus tessellatum</span></em><span style="font-weight: 400;">,&nbsp;4,5&nbsp;&ti
Mosaic dels Peixos
Mosaic dels Peixos

EXTENSIONS

<p><strong><span style="font-weight: 400;">Vista general de la necr&ograve;polis paleocristiana de Tarragona, conservada </span><em><span style="font-weight: 400;">in situ</span></em></strong>.</p>
Museu i Necròpolis Paleocristi...
Museu i Necròpolis Paleocristians
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Vista general de l&rsquo;edifici dels banys de la vil&middot;la romana dels Munts</span></strong>.</p>
Vil·la romana dels Munts
Vil·la romana dels Munts
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Vista actual de la fa&ccedil;ana principal del conjunt monumental de Centcelles (Constant&iacute;)</span></strong>.</p>
Centcelles
Centcelles
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Vista general de l&rsquo;arc de Ber&agrave; (Roda de Ber&agrave;)</span></strong>.</p>
Arc de Berà
Arc de Berà
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Vista general de la Torre dels Escipions</span></strong>.</p>
Torre dels Escipions
Torre dels Escipions
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Vista del teatre rom&agrave;, on es poden observar les restes conservades de les graderies i part de l&rsquo;</span><em><span style="font-weight: 400;">scaenae frons</span></em></strong>.</p>
Teatre romà
Teatre romà

INFORMACIÓ

ADREÇA
TARIFES
TELÈFON
WEB
http://www.mnat.cat
HORARIS
EMAIL
mnat@gencat.cat

MAPA

CONTACTE

scroll to top icon