Cercador de museus

Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

Suport i tenalla

<p>Suport i tenalla</p>

Suport i tenalla

Aquest conjunt format per un contenidor i una base testimonia la gran varietat de formes i mides de les peces ceràmiques, reflex de l’adaptació a l’ús per al qual s’havien creat. La presència d’un broc a la part inferior del contenidor indica que es feia servir per guardar i servir líquids i s’ha relacionat amb el consum de cervesa. El suport servia per fermar peces de gran volum i poca estabilitat.

scroll to top icon