Cercador de museus

Museu de les Terres de l'Ebre

Museu de la Mar de l’Ebre

<p>Antigues oficines de la Real Compa&ntilde;&iacute;a de Canalizaci&oacute;n del Ebro, seu del Museu de la Mar de l'Ebre.</p>

Antigues oficines de la Real Compañía de Canalización del Ebro, seu del Museu de la Mar de l'Ebre.

El Museu de la Mar de l’Ebre, de recent creació, acull a la primera planta dues exposicions permanents: "La Mar de l'Ebre: del cap de Terme a Sòl-de-riu" i "La Mar de l'Ebre: terra de pescadors i mariners", que sintetitzen la rica biodiversitat, la importància i perillositat de la navegació, i les formes de vida al voltant de la desembocadura de l'Ebre. A la planta baixa del museu s’organitzen activitats temporals.

El museu està instal·lat a l'antic edifici d'oficines i tallers de la Real Compañía de Canalización del Ebro (1857-1858), a tocar del port pesquer i de l’accés al delta de l'Ebre. És el punt de partida de diverses rutes i itineraris guiats per la població i el delta de l’Ebre.

ÀMBITS

<p><strong><span style="font-weight: 400;">La mar de l&rsquo;Ebre presenta la plataforma continental m&eacute;s extensa de la costa catalana</span></strong>.</p>
Biodiversitat marina: del cap de Terme a Sòl-de-riu
Biodiversitat marina: del cap de Terme a Sòl-de-riu
<p><strong><span style="font-weight: 400;">La mar de l&rsquo;Ebre ha estat des de sempre una zona de navegaci&oacute; i pesca</span></strong>.</p>
La mar de l’Ebre: terra de pescadors i mariners
La mar de l’Ebre: terra de pescadors i mariners

OBJECTES

<p><strong><span style="font-weight: 400;">Folis de fusta del pailebot </span><em><span style="font-weight: 400;">AventinaMasiques</span></em><span style="font-weight: 400;">(1945)</span></strong>.</p>
Folis del pailebot Aventina Ma...
Folis del pailebot Aventina Masiques
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Nacra, provinent de la col&middot;lecci&oacute; Brunet, en posici&oacute; natural</span></strong>.</p>
Nacra (Pinna nobilis)
Nacra (Pinna nobilis)

MAPA

INFORMACIÓ

HORARIS
EMAIL
info@museuterresebre.cat
scroll to top icon