Cercador de museus

Museu de la Música de Barcelona

La música, fenomen universal

<p>El bosc d&rsquo;instruments musicals explica els elements comuns de la m&uacute;sica. &copy;&nbsp;Museu de la M&uacute;sica. Foto: Rafael Vargas</p>

El bosc d’instruments musicals explica els elements comuns de la música. © Museu de la Música. Foto: Rafael Vargas

La música és una forma de comunicació que trobem a totes les cultures. És un llenguatge de sons, vinculat a la parla, que evoca conceptes i imatges propis. La música té lloc en el temps i en l’espai, i es construeix amb elements que ens fan entendre-la i gaudir-ne. El so, el temps i l’espai. El primer element de reconeixement del so musical és el ritme, que consisteix en la combinació ordenada de sons i silencis al llarg del temps. La modulació del so. El segon element de reconeixement és l’alternança entre sons aguts i greus. La melodia sorgeix de la combinació d’aquests sons diferents amb el ritme. El color del so o timbre. És el tercer element de reconeixement del so musical. Els sons de les veus i dels instruments estan formats per mescles proporcionades de sons parcials que ens permeten identificar-ne la font de procedència. La música sorgeix d’una necessitat d’expressió en situacions singulars per comunicar o provocar activitats, emocions i sentiments en els éssers humans i els déus, i, en algunes cultures, per influir directament sobre animals o fenòmens naturals. Al final d’aquest àmbit trobareu l’audiovisual Els orígens comuns de la nostra música, que és l’inicia del recorregut històric pel museu.

OBJECTES

<p>Balafo (Guinea Equatorial), 1850-1900. &copy;&nbsp;Museu de la M&uacute;sica. Foto: Gabriel Serra</p>
Balafo de Guinea Equatorial
Balafo de Guinea Equatorial
<p>Un dels lla&uuml;ts (vista posterior) va ser constru&iuml;t per Max Unverdorben a Ven&egrave;cia, i l&rsquo;altre (vista frontal), per Hans Hovb Muler. &copy;&nbsp;Museu de la M&uacute;sica. Foto: Rafael Vargas</p>
Llaüts renaixentistes
Llaüts renaixentistes
<p>El rabab i la gralla s&oacute;n avui dos instruments supervivents de l&rsquo;&egrave;poca medieval. &copy;&nbsp;Museu de la M&uacute;sica. Foto: Rafael Vargas</p>
Rabab i gralla
Rabab i gralla
<p>Viola de roda Christian Rault (Le Vanneau, Fran&ccedil;a), 2006. &copy;&nbsp;Museu de la M&uacute;sica. Foto: Rafael Vargas</p>
Viola de roda
Viola de roda
<p>Violoncel Joan Guillam&iacute; (Barcelona, 1756). &copy;&nbsp;Museu de la M&uacute;sica. Foto: Rafael Vargas</p>
Violoncel Guillamí, 1756
Violoncel Guillamí, 1756
<p>Zamar (Rif, Marroc), 1900-1950. &copy;&nbsp;Museu de la M&uacute;sica. Foto: Gabriel Serra</p>
Zamar del Marroc
Zamar del Marroc
scroll to top icon