Cercador de museus

Museu d’Història dels Jueus

Quetubà (contracte matrimonial)

<p><em>Quetub&agrave;</em> (contracte matrimonial). Tinta sobre pergam&iacute;, Castell&oacute; d&rsquo;Emp&uacute;ries, 1377.</p>

Quetubà (contracte matrimonial). Tinta sobre pergamí, Castelló d’Empúries, 1377.

En formalitzar-se un compromís matrimonial, s'establia un contracte que regulava els drets de la núvia en qüestions com el dot i la vida familiar. Aquesta quetubà correspon al matrimoni de David, fill de Messul·lam de Gallac, i Astruga, filla d’Abraham ben Jucef, de Castelló d’Empúries.

Aquest és l’únic contracte matrimonial hebraic localitzat a les comarques gironines, un dels més bells i ben conservats de Catalunya. El pergamí havia format part de l’enquadernació d’un volum notarial.

scroll to top icon