Cercador de museus

Museu d’Història dels Jueus

Atles de Cresques

<p>Atles de Cresques, 1373. Reproducci&oacute; de l'original conservat a la Biblioth&egrave;que Nationale de France (Par&iacute;s).</p>

Atles de Cresques, 1373. Reproducció de l'original conservat a la Bibliothèque Nationale de France (París).

Una de les activitats més importants dels jueus catalans va ser la seva dedicació a les ciències, entre elles l'astronomia i la cartografia. El 1373 dos jueus de Mallorca, Jafudà i Abraham Cresques, pare i fill, van rebre l'encàrrec del rei de confeccionar un "mapamundi de tot el món conegut". El resultat va ser aquest bell exemplar de set taules, que va ser lliurat pel monarca català com a regal de noces al delfí de França.

scroll to top icon