Cercador de museus

Museu d’Història dels Jueus

El Call

<p>Excavacions arqueol&ograve;giques. Una casa del call.</p>

Excavacions arqueològiques. Una casa del call.

Els calls van ser unitats urbanes singulars en diferents ciutats de la Catalunya medieval. Els carrerons, habitatges, tallers o obradors (forns i escorxadors), botigues i edificis rituals (sinagoga i banys) formaven un entramat que reunia les condicions per tal que es desenvolupés la vida jueva a la Catalunya medieval.

Les intervencions arqueològiques realitzades al Centre Bonastruc ça Porta (2012/2013) per habilitar un espai destinat a les exposicions temporals van posar al descobert les restes d’una casa del call jueu construïda al segle XIII. A finals del segle XIV va patir un incendi i, al XV, es va reutilitzar com a carnisseria jueva, que formava part del complex de la sinagoga, fins al 1492. Pocs anys després s’enderrocava i es convertia en un pati, on als segles XIX i XX es van bastir noves parets i clavegueres.

Veieu-ne un vídeo aquí.

OBJECTES

<p>Arracades de plata, s. XIII - XV, Montju&iuml;c (Girona).</p>
Arracades de plata
Arracades de plata
<p>Cer&agrave;mica vidriada, s. XII - XIII, trobada al pati inferior del Centre Bonastruc &ccedil;a Porta el 2011.</p>
Gerra de ceràmica vidriada
Gerra de ceràmica vidriada
scroll to top icon