Cercador de museus

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona

Sivella de cinturó

<p>Sivella de cintur&oacute;, necr&ograve;polis romana i visigoda del Pla de l&rsquo;Horta (Sarri&agrave; de Ter, Giron&egrave;s), segle VI dC</p>

Sivella de cinturó, necròpolis romana i visigoda del Pla de l’Horta (Sarrià de Ter, Gironès), segle VI dC

Aquesta necròpolis està situada a tocar de la vil·la romana del Pla de l’Horta. Fins avui, s’hi han localitzat 79 enterraments. Ha estat excavada en diferents fases entre els anys 2004 i 2006. Està formada per tombes d’inhumació de diferent tipologia: caixes de tègula, caixes de llosa de pedra, tombes d’obra de pedra i morter i un edifici funerari monumentalitzat. La fase més antiga (segles III-V dC) correspon a la necròpolis de la vil·la romana del Pla de l’Horta, però les tombes més tardanes (segle VI dC), ja plenament visigodes, no es poden relacionar amb cap hàbitat conegut.

scroll to top icon