Cercador de museus

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona

Pitos fenici de ceràmica

<p>Pitos fenici, necr&ograve;polis d&rsquo;Angl&egrave;s (la Selva), primera edat del ferro, 700-600 aC</p>

Pitos fenici, necròpolis d’Anglès (la Selva), primera edat del ferro, 700-600 aC

Gran contenidor de boca ampla d’origen fenici que servia per emmagatzemar aliments sòlids. Es tracta d’un contenidor de transport, sobretot terrestre, i d’emmagatzematge. Procedeix probablement del sud de la península Ibèrica (650-600 aC). La necròpolis on es va trobar, coneguda des del 1888, està situada sota la fàbrica Burés. Les excavacions fetes entre els anys 1954-1955 hi van descobrir nou tombes d’incineració en fossa. Contenien un ric aixovar i en tres d’elles es van trobar els primers objectes de ferro i ceràmiques de procedència fenícia.

scroll to top icon