Cercador de museus

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona

Alabarda de coure

<p>Alabarda de coure, Girona (Giron&egrave;s), 2200 aC.</p>

Alabarda de coure, Girona (Gironès), 2200 aC.

Arma ofensiva formada per una làmina de coure triangular reforçada per un nervi central. Portava un mànec transversal, perpendicular o lleugerament oblic, al qual anava subjecta per tres reblons. Aquest tipus d’arma és d’aparició freqüent a les tombes masculines de la cultura d’El Argar (Andalusia oriental i Múrcia). Per això constitueix una troballa excepcional en aquesta àrea del nord-est peninsular.

scroll to top icon