Cercador de museus

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona

Les colonitzacions i l’època ibèrica

<p>Ara de Castellar de Pont&oacute;s.</p>

Ara de Castellar de Pontós.

Durant el segle VII aC diversos pobles mediterranis, fenicis i púnics, grecs i etruscs, entren en contacte amb les poblacions de la zona costanera de la península Ibèrica i hi estableixen relacions comercials, basades en l’intercanvi de productes manufacturats per matèries primeres.

En aquest mateix segle VII aC les poblacions indígenes de l’edat del bronze de la banda mediterrània de la península, inicien un llarg procés evolutiu que portarà a la formació de la cultura ibèrica.

La cultura ibèrica presenta uns trets característics comuns: generalització de la construcció amb materials durs (pedra, tovot), aparició d’un urbanisme incipient, adopció del torn de terrissaire, desenvolupament de la metal·lúrgia del ferro o creació d’un sistema autòcton d’escriptura. La societat s’estructura en classes. L’economia es basa en l’agricultura de secà i es complementa amb la ramaderia.

El contacte amb els pobles colonials va tenir importants repercussions en les formes d’organització de la societat, en l’economia i en les creences.

OBJECTES

<p>Ara, Mas Castellar de Pont&oacute;s (Alt Empord&agrave;), s. III - II aC.</p>
Ara de marbre
Ara de marbre
<p>Plom amb inscripci&oacute; ib&egrave;rica, (Castell de la Fosca, Empord&agrave;), s. III aC.</p>
Plom amb inscripció ibèrica
Plom amb inscripció ibèrica
<p>Motllo de cap femen&iacute;, Rodhe (Roses, Alt Empord&agrave;), segle III&nbsp;aC</p>
Motllo de cap femení de terrac...
Motllo de cap femení de terracota
<p>C&agrave;lat, Bosc del Congost (Sant Juli&agrave; de Ramis, Giron&egrave;s), 225-175 aC</p>
Càlat de ceràmica comuna ibèri...
Càlat de ceràmica comuna ibèrica
<p>Gerra, parc residencial de Vilacolum, Torroella de Fluvi&agrave;, segles V-IV aC</p>
Gerra de ceràmica ibèrica pint...
Gerra de ceràmica ibèrica pintada
<p>Plat de peix, Mas Castellar (Pont&oacute;s, Alt Empord&agrave;), finals del segle IV aC</p>
Plat de peix, ceràmica àtica d...
Plat de peix, ceràmica àtica de figures roges
<p>Crater, Sant Sebasti&agrave; de la Guarda (Palafrugell, Baix Empord&agrave;), mitjan segle IV aC</p>
Crater de ceràmica àtica de fi...
Crater de ceràmica àtica de figures roges
<p>Emp&uacute;ries (l&rsquo;Escala, Alt Empord&agrave;), segle VI - inicis del segle V aC</p>
Asc de ceràmica jònica-milèsia
Asc de ceràmica jònica-milèsia
scroll to top icon